دریافت*پروژه مراحل ساخت ساختمان همراه با عکس ساخت*

|cbq34030205
هم اکنون فایل با موضوع پروژه مراحل ساخت ساختمان همراه با عکس ساخت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فايل word2003 (ويرايش شده و آماده به چاپ و دارای یک فصل) بدون فهرست مطالب تعداد صفحات:53


مختصری از پروژه مراحل ساخت ساختمان همراه با عکس ساخت:


براي اجراي يك پروژه نخست ساخت پي مناسب است كه در كليه پروژه ها تقريبا" يكسان اجرا مي شود ، بايد توجه داشت كه از قبل نقشه فنداسيون را روي زمين پياده كرد وبراي پياده كردن دقيق آن بايستي جزئيات لازم در نقشه مشخص گرديده باشد . از جمله سازه به يك شبكه متشكل از محورهاي عمود بر هم تقسيم شده باشد و موقعيت محورهاي مزبور نسبت به محورها يا نقاط مشخصي نظير محور جاده ، بر زمين بر ساختمان مجاور وغيره تعيين شده باشد. ترسيم مقاطع ونوشتن رقوم زير فنداسيون ، رقوم روي فنداسيون ، ارتفاع قسمت هاي مختلف پي ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع وقطر وطول كلي كه براي بريدن ميلگردها مورد نياز است بايد در نقشه مشخص باشد . قبل از پياده كردن نقشه روي زمين اگر زمين ناهموار باشد يا داراي گياهان ودرختان باشد بايد نقاط مرتفع نا ترازي كه مورد نظر است برداشته شود ومحوطه از كليه گياهان وريشه ها پاك گردد پس از اين مرحله براي پياده كردن نقشه فنداسيون اسكلت فلزي بايستي شمال جغرافيايي نقشه را با جهت شمال جغرافيايي محلي كه قرار است پروژه در آن اجرا شود ، منطبق نمائيم كه به اين كارتوجيه نقشه مي گويند . پس از اين كار ، يكي از محورها را (محورطولي يا عرضي) كه موقعيت آن روي نقشه مشخص است ، بر روي زمين ،حداقل با دوميخ در ابتدا وانتها پياده مي كنيم كه به اين امتداد محور مبنا گفته مي شود . حال ساير محورهاي طولي وعرضي را از روي محور مبنا به وسيله ميخ چوبي يا فلزي روي زمين مشخص مي كنيم . براي خاكبرداري محل فنداسيون ها به ارتفاع خاكبرداري نيازمنديم و در صورتي كه اگر زمين داراي پستي وبلندي جزئي باشد بايد نقطه اي به صورت مبنا در محل كارگاه مشخص شودكه اين نقطه بوسيله بتن وميلگرد در نقطه اي كه دور از آسيب باشد ساخته مي شود .


با تشکر از شمامطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق در مورد دیدگاه های مرتبط با شخصیت docx🔍دانلود تحقیق درباره سبک های فرزندپروری word🔍دانلود تحقیق در مورد سبک های مختلف فرزند پروری docx🔍دانلود تحقیق شیوه­ های فرزند پروری با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق طرح‌ واره‌ ناسازگار اولیه و انواع آن ها با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق در مورد طلاق و راهکارهای کاهش آن docx🔍دانلود تحقیق درباره عزت نفس و منابع آن word🔍دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن word🔍دانلود تحقیق در مورد مهارت‌ مقابله ای و انواع آن docx🔍دانلود تحقیق در مورد نظریات هوش هیجانی docx🔍دانلود تحقیق نظریاتی درباره شخصیت افراد با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق هوش هیجانی و انواع آن با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق ویژگی ­های شخصیتی افراد با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق اجتماع درمان مدار و دیدگاه های TC با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق در مورد اختلالات مرتبط با مواد مخدر docx🔍دانلود تحقیق ماهیت خود کنترلی و مراحل آن با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق درباره عوامل تاثیرگذار بر رفتار رانندگی word🔍دانلود تحقیق سازگاری اجتماعی و عوامل موثر بر آن با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی  docx🔍دانلود تحقیق درباره وابستگی به مواد مخدر word🔍دانلود تحقیق ویژگی های جمعیت شناختی با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق رویکردها و نظریات در رابطه با شخصیت با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق ویژگی های شخصیت افراد و وابستگی به مواد مخدر با فرمت ورد🔍دانلود تحقیق درباره ویژگی‌ های صورت سمبولیک word